2 comments

  1. admin xem lại link truyện này giúp với, nó cứ bị nhảy sang truyện Anemone

  2. Có chút nhầm lẫn, đã fix nhé :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *