4 comments

  1. Part 2 chưa kết phải không ad, chưa thấy cái kết đàng hoàn.

  2. Truyện hay lắm nhưng kết thúc không ổn

  3. truyện này còn 1 chap mở đầu về nhỏ thắt 2 bím mà nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *