Wednesday , 31 August 2016

Hướng dẫn

khi click vào các bạn sẽ được chuyển tới trang quảng cáo

 

Cách đổi DNS

Hoặc 8 8 8 8 hoặc 8.8.4.4

Comments are closed.